logo

DORADZTWO I SZKOLENIA W ZAKRESIE POZYSKIWANIA I ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI BADAWCZO-WDROŻENIOWYMI I SZKOLENIOWYMI

– sporządzanie aplikacji do projektów badawczo-wdrożeniowych i szkoleniowych finansowanych ze środków krajowych i Komisji Europejskiej

Zapisz się