logo

Zakres usług

Array

Projekty badawczo-wdrożeniowe

doradztwo i szkolenia w zakresie pozyskiwania
i zarządzania projektami badawczo-wdrożeniowymi
i szkoleniowymi

– sporządzanie aplikacji do projektów badawczo-wdrożeniowych i szkoleniowych finansowanych ze środków krajowych i Komisji Europejskiej

zarządzanie projektami badawczo-wdrożeniowymi
finansowanymi ze środków krajowych i Komisji
Europejskiej

realizacja projektów badawczo-wdrożeniowych
i szkoleniowych