logo

Zakres usług

Opinie kryminalistyczne (ekspertyzy kryminalistyczne)

badania narkotyków

– identyfikacja środków odurzających i substancji psychotropowych

– analiza ilościowa środków odurzających i substancji      psychotropowych

– badania porównawcze próbek narkotyków

– badania prekursorów i preprekursorów narkotykowych

badanie nowych substancji psychoaktywnych
(dopalaczy)

– identyfikacja nowych substancji psychoaktywnych (dopalaczy)

– identyfikacja środków zastępczych

– ocena działania psychoaktywnego dopalaczy

opiniowanie w sprawie nielegalnych
laboratoriów narkotykowych

– badania materiału dowodowego z nielegalnych laboratoriów narkotykowych

– identyfikacja metody produkcji narkotyków

– określenia skali produkcji narkotyków

– szacowanie możliwości produkcyjnych nielegalnych laboratoriów narkotykowych

– identyfikacja miejsc produkcji narkotyków na podstawie zabezpieczonych wymazów

badanie alkoholi i substancji łatwopalnych

– identyfikacja składu chemicznego alkoholi

– identyfikacja alkoholi produkcji przemysłowej

– identyfikacja alkoholi produkcji domowej

– identyfikacja whisky, brandy i koniaków

– identyfikacja płynów łatwopalnych (benzyna, olej napędowy, rozpuszczalniki itp.)

– badania pozostałości po pożarowych

identyfikacja związków organicznych

– identyfikacja nieznanych substancji organicznych

– identyfikacja cieczy i ciał stałych

badanie narkotyków w moczu

– identyfikacja środków odurzających i substancji psychotropowych w moczu

– identyfikacja dopalaczy w moczu

inne opinie kryminalistyczne

– badania informatyczne

– badania telefonów

– klasyczne badania dokumentów

– badanie wieku pisma ręcznego

– techniczne badania dokumentów

– badania fonoskopijne

– inne badania po uzgodnieniu

opinie prywatne

Wykonujemy opinie prywatne we wszystkich dyscyplinach kryminalistyki. Zapraszamy do współpracy kancelarie adwokackie, instytucje, osoby prawne i fizyczne.