logo

O mnie

Dr Waldemar Krawczyk

? Doktor nauk chemicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
? Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w latach 2013-2016
? Naczelnik Wydziału Operacji Międzynarodowych Centralnego Biura Śledczego KGP w latach 2010-2013
? Przewodniczący Horyzontalnej Grupy ds. Narkotyków Rady UE w trakcie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
? Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie przestępczości narkotykowej
? Absolwent Studium Prawa Europejskiego ? kierownik projektu z funduszy unijnych 2014-2020
? Autor czterech książek z dziedziny kryminalistyki (?Profilowanie narkotyków?, ?Chromatografia gazowa w kryminalistyce?, ?Nielegalne laboratoria narkotykowe?, ?Amfetamina i jej pochodne. Metody nielegalnej produkcji?)

? Biegły Sądu Okręgowego Warszawa-Praga (badania narkotyków, przestępczość narkotykowa)
? Ekspert Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego (badania chemiczne)
? Ekspert Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w zakresie badań chemicznych w latach 1990-2007
? Autor ok. 100 opinii dotyczących nielegalnych laboratoriów narkotykowych
? Menadżer kilkunastu projektów badawczo-wdrożeniowych i szkoleniowych finansowanych ze źródeł krajowych
a także środków Komisji Europejskiej (ISEC i Horyzont 2020)