logo

Narkotyki gwałtu (część III) – Ketamina

Ketaminę[1] można traktować jako pochodną niebezpiecznego narkotyku – fencyklidyny, ponieważ oba związki zawierają ugrupowanie fenylocykloheksylowe. Ketamina jest bezbarwnym proszkiem, nie ma wyraźnego zapachu i smaku, dobrze rozpuszcza się w wodzie, ale także nieźle w tkance tłuszczowej, co sprawia, że eliminacja narkotyku z ustroju przebiega powoli. Ketamina wywołuje krótkotrwałą narkozę i najczę­ściej bywa stosowana jako wprowadzenie do narkozy właściwej. Oprócz działania przeciwbólowego wywołuje amnezję przy czym zaburzeniu ulega nie tylko pamięć operacyjna (robocza), ale epizodyczna i semantyczna. Obniża również wrażliwość biorcy na to, co dzieje się w otoczeniu. Te właściwości ketaminy są wykorzystywane przy stosowaniu jej jako środka ułatwiającego dokonanie zgwałcenia[2].

Od wczesnych lat 90-tych ketamina stała się popularnym wśród nastolatków i młodzieży tzw. narkotykiem rekreacyjnym. rozprowadzanym i sprzedawanym w dyskotekach i klubach. Wśród stosujących ketaminę istnieje pogląd, że jej popularność jako narkotyku rekreacyjnego wiąże się z możliwością precyzyjnego dawkowania i tym samym uzyskiwania takiego stanu psychicznego i fizycznego, który zapewnia optymalną percepcję muzyki, błyskających świateł oraz pozwala osiągnąć kondycję niezbędną do długotrwałego dynamicznego tańca. Zdaniem niektórych uczestników tzw. raving parties, czyli imprez tanecznych organizowanych w celu wspólnego. zbiorowego przeżywania oszołomienia narkotycznego, ketamina przewyższa pod tym względem ekstazy
(3,4-metylenodioksymetamfetaminę). Należy jednak podkreślić, że ketamina ma bardzo niebezpieczne objawy uboczne jak: ataksja (zaburzenia koordynacji ruchów i równowagi), zamazana mowa, zawroty głowy, stan dezorientacji, niewyraźne i podwójne widzenie, bezsenność, toniczno-kloniczne ruchy ciała, omamy i oczopląs. Obserwowano również tzw. flashbacki (powracanie przeżytych wcześniej doznań psychotycznych). Z wywoływanych przez ketaminę objawów somatycznych trzeba wymienić znaczny wzrost ciśnienia krwi, tachykardię, obfite wydzielanie śliny mogące doprowadzić do niedrożności dróg oddechowych, kurcz krtani oraz wzrost ciśnienia śródgałkowego.

[1] Adams H.A., Werner C.: ?From the racemate to the eutomer: (S)-ketamine. Renaissance of a substance?? Anaesthesist, 46, 1026-1042 (1997)

[2] Jensen L.R.: ?The Nonmedical Use ot Ketamine. Part Two: A Review of Problem Use and Dependence?, J. Psychoactive  Drugs, 33, 151-158 (2001)

Zapisz się